Het impressionisme is een kunststroming, ontstaan vanuit de schilderkunst. De beweging had haar bakermat in Frankrijk, in de tweede helft van de negentiende eeuw. Aanvankelijk ontstond ze als een revolterende beweging tegenover de toen algemeen aanvaarde en officieel door de staat erkende academische kunst. Uiteindelijk ontwikkelde het zich tot een totaal nieuwe stijltechnische conceptie die aan de wieg stond van het modernisme uit de twintigste eeuw. Typerende aspecten van het impressionisme zijn de gerichtheid op de beleving van het moment (impressie), de keuze voor thema's uit het moderne leven, de bijzondere aandacht voor lichteffecten en kleur, een schetsachtige werkwijze en het werken in de openlucht.

Onderstaand treft u diverse werken met enkel een naamsvermelding. Deze unica werken zijn afkomstig uit het oeuvre van Frans Geelen (1941).

RKD

Enkele werken zijn RKD erkend. Indien, dan treft u dit bij de specificaties.

Impressionisme (Unica)